Đào Tạo

Đào tạo sửa chữa bơm cao áp

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong tại Việt Nam nguyên cứu lĩnh vực , công nghệ mới phun dầu điện tử Common Rail (CRDI) & EUI , đã được bộ khoa học công nghệ cấp bằng sáng chế

Chúng tôi đào tạo để tìm ra hỏng hóc của phụ tùng và sửa chữa được chúng , chứ không đơn thuần là dạy nguyên lý hoạt động !

Chúng tôi là đơn vị tiên phong và duy nhất đào tạo sửa chữa này !

Bạn cần phân biệt giữa học nguyên lý hoạt động và học sửa chữa !

Bạn đang cần học phần nào !

Lý thuyết 30% , thực hành 70% trên sản phẩm thật cho đến khi bạn thấy vững 

Vui lòng liên hệ chúng tôi

Xem giá vui lòng lick vào hình ảnh, tải file lick dwonload 

-       Xem thêm chi tiết sản phẩm

Vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Ô tô Hoa Tài Thành Nam

Trụ sở: 268 thôn Thái Hoà, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình , tỉnh Bình Thuận
Mobile : 0903 36 38 40 / 0918 373 959

TEL: 0252 364 1818

ZALO : 03 357 369 70

Email: info@httnauto.vn 

Email: httntaiauto@yahoo.com.vn 

www.httn.vn

Xem

Đào tạo sửa chữa kim phun EUI

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong tại Việt Nam nguyên cứu lĩnh vực , công nghệ mới phun dầu điện tử Common Rail (CRDI) & EUI , đã được bộ khoa học công nghệ cấp bằng sáng chế

Chúng tôi đào tạo để tìm ra hỏng hóc của phụ tùng và sửa chữa được chúng , chứ không đơn thuần là dạy nguyên lý hoạt động !

Chúng tôi là đơn vị tiên phong và duy nhất đào tạo sửa chữa này !

Bạn cần phân biệt giữa học nguyên lý hoạt động và học sửa chữa !

Bạn đang cần học phần nào !

Lý thuyết 30% , thực hành 70% trên sản phẩm thật cho đến khi bạn thấy vững 

Vui lòng liên hệ chúng tôi

Xem giá vui lòng lick vào hình ảnh, tải file lick dwonload 

-       Xem thêm chi tiết sản phẩm

Vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Ô tô Hoa Tài Thành Nam

Trụ sở: 268 thôn Thái Hoà, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình , tỉnh Bình Thuận
Mobile : 0903 36 38 40 / 0918 373 959

TEL: 0252 364 1818

ZALO : 03 357 369 70

Email: info@httnauto.vn 

Email: httntaiauto@yahoo.com.vn 

www.httn.vn

Xem

Đào tạo sửa chữa kim phun Common Rail

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong tại Việt Nam nguyên cứu lĩnh vực , công nghệ mới phun dầu điện tử Common Rail (CRDI) & EUI , đã được bộ khoa học công nghệ cấp bằng sáng chế

Chúng tôi đào tạo để tìm ra hỏng hóc của phụ tùng và sửa chữa được chúng , chứ không đơn thuần là dạy nguyên lý hoạt động !

Chúng tôi là đơn vị tiên phong và duy nhất đào tạo sửa chữa này !

Bạn cần phân biệt giữa học nguyên lý hoạt động và học sửa chữa !

Bạn đang cần học phần nào !

Lý thuyết 30% , thực hành 70% trên sản phẩm thật cho đến khi bạn thấy vững 

Vui lòng liên hệ chúng tôi

Xem giá vui lòng lick vào hình ảnh, tải file lick dwonload 

-       Xem thêm chi tiết sản phẩm

Vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Ô tô Hoa Tài Thành Nam

Trụ sở: 268 thôn Thái Hoà, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình , tỉnh Bình Thuận
Mobile : 0903 36 38 40 / 0918 373 959

TEL: 0252 364 1818

ZALO : 03 357 369 70

Email: info@httnauto.vn 

Email: httntaiauto@yahoo.com.vn 

www.httn.vn

Xem
Zalo
Hotline
Hotline